Whitepaper


Whitepaper Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bent u klaar voor de AVG?

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Europese richtlijn waarop onze Wbp is gebaseerd, worden op die dag buiten werking gesteld.

Over het algemeen kan worden gesteld dat de AVG meer de nadruk legt op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven én om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability). De registerplicht en de (in sommige gevallen) verplichte functionaris voor de gegevensbescherming zijn daar goede voorbeelden van. Naast accountability is de risicogebaseerde benadering kenmerkend voor de nieuwe Europese wetgeving. Dit komt onder andere tot uiting in de gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

In stappen naar compliance
De ‘General Data Protection Regulation’ – zoals de AVG in het Engels heet – brengt voor bedrijven kortom heel wat veranderingen met zich mee. Welke veranderingen introduceert de AVG voor bedrijven en overheden? En hoe kunnen zij zich zo goed mogelijk voorbereiden in aanloop naar 25 mei 2018? In de whitepaper 'Bent u klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming?' (zie donwloadbutton hieronder) belicht Motiv de belangrijkste veranderingen en de stappen die bedrijven en overheden kunnen zetten op weg naar compliance met de AVG.


Lees meer over