Nieuws


#cybercrime

Hackertjes in de dop maken zich op

Wat is hot en trending op Twitter? In deze rubriek brengt SecurityVandaag iedere week in kaart wat het ‘beveiligingssentiment’ in deze digitale kletshoek is. Dit keer: #cybercrime, en de onderzoeken.

Afgelopen week was op Twitter zonder twijfel de week van de onderzoeken. Zo zijn jongeren volgens @PownedTVFeed op ‘online boevenpad’. Dit blijkt uit een presentatie van de Monitor Jeugdcriminaliteit van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

“Jongeren zeggen zich vaak aan cybercrime schuldig te maken”, zo vatte @MarcoBorger1 de onderzoeksresultanten samen. Volgens het ANP gaat het dan om het veranderen van wachtwoorden van anderen, zich voordoen als iemand anders op internet en zonder toestemming inloggen op een computer of netwerk. Ook iemand online bedreigen of tegen iemands wil seksueel getinte foto’s van hem of haar verspreiden vallen onder de online misdrijven.

De uitkomsten van de Monitor Jeugdcriminaliteit leverde op Twitter verbaasde reacties op. “WOW! Hackertjes in de dop!”, reageerde @UID_. Volgens @Alphium gaat het hier zeker niet om iets onschuldigs: “Deze groep stroomt te zijner tijd uw organisatie in.” Gelukkig was er op basis van de monitor ook nog positief nieuws te melden. “De criminaliteit onder jongeren is gedaald”, zo constateerde @Zorggids, breder kijkend dan alleen naar cybercrime.

Cybercrime stabiel
Een ander onderzoek dat de nodige rumoer opleverde, was de Veiligheidsmonitor over 2015 van het CBS. Volgens @SlmgPeters blijkt hieruit dat cybercrime vorig jaar niet is gedaald. Het aandeel van de bevolking dat in 2015 slachtoffer werd van cybercrime bleef ten opzichte van het voorgaande jaar vrijwel gelijk op 11 procent, maar is wel lager dan in 2012.

@Fraudehelpdesk wist nog meer interessante cijfers uit de Veiligheidsmonitor op te diepen. “1 op de 9 is slachtoffer van cybercrime. Mannen zijn vaker dan vrouwen het slachtoffer, en jongeren vaker dan ouderen.”

Ondernemingen steeds kwetsbaarder
Hoewel het aantal slachtoffers van cybercrime dus ongeveer stabiel blijft, blijkt uit weer andere onderzoeken dat de kosten van cybercrime de pan uit rijzen en dat ondernemingen steeds kwetsbaarder worden. Zo verwees @VALORIPublic naar een onderzoek van Hamilton Place Strategies waaruit blijkt dat de kosten van cybercrime in vijf jaar tijd stijgen met tweehonderd procent.

@ANPPersSupport vestigde op de valreep nog even de aandacht op de Economic Crime Survey 2016 van PwC waaruit blijkt dat ‘cybercrime hard onderweg is de grootste bedreiging te worden voor organisaties’. “Slechts een derde van hen heeft een plan liggen om hier adequaat op te reageren.”

 


Lees meer over