Column


IT-jurist Peter van Schelven over...

Modems klonen en illegaal internetgebruik

De Rotterdamse rechtbank heeft in een recent strafvonnis een uitvoerig gemotiveerd oordeel gegeven over een betrekkelijk nieuwe vorm van ‘digitale criminaliteit’: het klonen van modems.

Achtergrond van de strafzaak vormde van de Canadese politie afkomstige informatie. Deze informatie was voor de opsporingsautoriteiten in ons land in mei 2017 aanleiding om onder de naam 26Cicero een opsporingsonderzoek te starten naar het klonen van modems van VodafoneZiggo.

Kern van dat onderzoek was de verdenking dat in Nederland op illegale wijze modems van betalende klanten van VodafoneZiggo werden uitgelezen en gekloond. Daarbij zou gebruik zijn gemaakt van specifieke malware. Afnemers van deze gekloonde modems zouden zonder betaling gebruik kunnen maken van de internetdiensten van VodafoneZiggo. Het onderzoek van de Nederlandse justitie heeft geleid tot het aanhouden van drie personen. Een van die drie was de verdachte die zich voor de rechtbank in Rotterdam moest verantwoorden.

Misbruik van modemgegevens
De man die als verdachte in deze zaak terechtstond, werd veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk werden opgelegd. Mocht de veroordeelde voor het einde van de opgelegde proeftijd van drie jaar weer in de fout gaan, dan loopt hij het risico die twaalf maanden alsnog achter de tralies te verdwijnen. De strafrechter legde de man ook nog een taakstraf van 180 uur op.

De veroordeelde man had de unieke modemgegevens van honderden betalende klanten van VodafoneZiggo met behulp van speciaal daarvoor gemaakte software gekopieerd en geplaatst op andere modems. Die gekloonde modems werden vervolgens voor circa 150 euro aan afnemers verkocht, waarna de kopers met de gekloonde modems gratis het internet op konden, zolang de betalende klant wiens modem was gekloond een abonnement bij VodafoneZiggo had. De verdachte kloonde niet alleen de modems, maar installeerde die ook bij zijn afnemers.

Hinder en schade
De rechtbank geeft een duidelijk en krachtig signaal af in haar uitspraak. In het vonnis valt te lezen: “Uit het klonen van modems blijkt wel dat de technologische vooruitgang naast gemak voor de gebruiker ook zorgt voor risico’s en gevaren waarmee criminelen hun voordeel doen. In deze zaak ging dat gepaard met hinderlijke criminaliteit in de vorm van diefstal van modemgegevens en illegaal internetgebruik. Gevaarlijk is dat gekloonde modems ook kunnen worden gebruikt om kwaadaardige aanvallen op bedrijven uit te voeren of om persoonlijke informatie van derden te achterhalen. De veiligheid en integriteit van de infrastructuur kan daarmee ernstig in gevaar komen.”

Hoewel de geschetste potentiële gevaren zich in deze zaak, aldus de rechtbank, gelukkig niet hebben voorgedaan, verweet de strafrechter de man in kwestie wel dat hij hinder en schade had veroorzaakt voor VodafoneZiggo en dat hij door het witwassen van zijn opbrengsten – zo’n 20.000 euro – de integriteit van het financiële en economische verkeer had aangetast.

Maken van malware
Hoewel de strafrechter de man in kwestie met een niet milde celstraf opzadelde, maakt de rechterlijke uitspraak ook duidelijk dat het verre van eenvoudig is om op alle onderdelen van cybercriminaliteit veroordeeld te worden. Zo lukte het justitie niet om de man ook veroordeeld te krijgen voor het vervaardigen van de malware die bij het klonen was gebruikt. De verdachte had weliswaar een rol gespeeld bij het vervaardigen van de malware, maar de rechtbank vond het onduidelijk welke rol dat dan precies is geweest. De rechtbank kan dus niet vaststellen dat de verdachte een significante bijdrage heeft geleverd aan het maken van malware. Op dat punt volgde dan ook vrijspraak.

IT-jurist Mr. Peter van Schelven, BIJ PETER – Wet & Recht, laat wekelijks zijn licht schijnen over een opmerkelijke uitspraak of wetgeving binnen het IT-recht. Heeft u een concrete vraag voor Peter? Dan kunt u mailen naar peter.van.schelven@gmail.com.    
  
Kijk hier voor de eerdere bijdragen van Peter van Schelven. 

Lees meer over