Video


Neil Thacker, Forcepoint

‘We moeten volwassen worden’

“Interne en externe dreigingen en data breaches vormen vandaag de dag de ‘top concerns’ van CEO’s.” Met deze boodschap was Neil Thacker, information security and strategy officer EMEA bij Forcepoint, op 17 februari naar ’s-Hertogenbosch gekomen voor een presentatie tijdens het congres IT & Information Security.

Voor iedere bedreiging geldt dat de ‘Dwell Time’ zoveel mogelijk moet worden gereduceerd. Hoe sneller iets ontdekt wordt, hoe sneller we kunnen handelen om de impact te reduceren. Het gaat hierbij om de bekende keten van ‘Defend, Detect, Decide and Defeat’. Om dit adequaat op te kunnen pakken is het van groot belang om het threat landscape goed in kaart te brengen.

Om het landschap goed in kaart te brengen werkt Thacker samen met ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) waar ze onder andere gewerkt hebben aan een ‘Threat Taxonomy’. Dit rapport zorgt voor een classificatie van bedreigingen op verschillende gebieden, waarbij ook details per bedreiging zijn uitgewerkt.

Voor de camera’s van SecurityVandaag ging Neil Thacker dieper in op de top 5 dreigingen volgens ENISA, de maatregelen die organisaties kunnen nemen om deze dreigingen te mitigeren en de ‘balancing game’ die security volgens Thacker toch vooral is.


Lees meer over